ទស្សនៈវិស័យ និង បេសកកម្ម របស់ក្រុមហ៊ុនធើបូថេក ឯ.ក


ក្រុមហ៊ុនធើបូថេក ឯ.​ក ជាក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាកម្មបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្បូរបែប ឈានមុខគេនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ ក្រុមហ៊ុនយើងផ្តល់ជូននូវសេវាកម្ម Internet, Data Center, Software Solutions ដល់អតិថិជនជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់ សេវាកម្មរហ័សទាន់ចិត្ត និងទំនុកចិត្តខ្ពស់ ព្រមទាំងប្រកាន់ខ្ជាប់នូវក្រមសីលធម៌ វិន័យ ច្បាប់ សង្គម និងបរិស្ថាន។

ចំពោះដំណោះស្រាយអាជីវកម្ម ក្រុមហ៊ុនធើបូ​ថេក ឯ.​ក ផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មវិស័យពាណិជ្ជកម្មដូចខាងក្រោម:

សេវាកម្មរបស់យើងមាន

ជ្រើសរើសសេវាកម្មដែលលោកអ្នកត្រូវការ​ និង ការរីកចម្រើននៃអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន ធើបូថេក​ ឯ.​ក។​
ខាងយើងខ្ញុំជឿជាក់ថាមិនធ្វើអោយអស់លោកខកបំណងឡើយ ធានានូវសុវត្តិភាព សុក្រិតភាព ទាន់ពេលវេលា តម្លៃសមរ្យ ជាមួយនឹងភាពជឿជាក់។